LSS-BOENDE, KARLSTAD

LSS Boende Kungsörnen 1, Karlstad

PROJEKT BESKRIVNING

El- och teleinstallationer för nytt LSS-Boende i Karlstad.

OMFATTNING AV ARBETE

  • Nya El centraler och huvudledningar.
  • Kanalisation för kraft, svagström, fönsterbänkskanaler och yttre el.
  • Generella kraftinstallationer för lägenheter och allmänna utrymmen.
  • Belysning för lägenheter, kontor och personalutrymmen.
  • Energieffektiv belysning med närvaro/frånvarostyrning.
  • Nödbelysning och vägledande skyltning.
  • Installation av datanät Cat 6A.
  • Brand & Utrymningslarm.
  • System för spänningsutjämning.

PROJEKT DETALJER

BYGGENTREPRENÖR: NCC


PROJEKT: KUNGSÖRNEN 1


PLATS: FÄRJESTAD, KARLSTAD